Cộng hưởng thương hiệu

Rate this post

Cộng hưởng thương hiệu

Khi khách hàng cảm thấy một mối liên kết tâm lý với thương hiệu, khi đó sẽ hình thành cộng hưởng thương hiệu

Có 4 mức độ cộng hưởng thương hiệu:
+ Hành vi trung thành: thường xuyên lặp lại
+ Sự gắn kết về thái độ: yêu thích thương hiệu
+ Cảm giác cộng đồng: cộng đồng những người liên quan
+ Sự gắn kết chủ động: tích cực tham gia với thương hiệu

Mục đích: doanh nghiệp củng cố từng mức độ cộng hưởng thương hiệu, đây chính là bậc thang cuối cùng của mô hình xây dựng thương hiệu.Ví dụ, doanh nghiệp hãy tự hỏi có thể làm gì để tưởng thưởng cho khách hàng trung thành nhất của thương hiệu. Các sự kiện gì doanh nghiệp có thể tổ chức để gia tăng sự tham gia của khách hàng? Hãy liệt kê các hành động cụ thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *